Po co nam MVP?

Appchance on 25 września 2017

Tworząc produkt dla klienta, chcemy aby jak najpełniej zaspokajał jego potrzebę. Wymyślamy, kreujemy funkcje i przewidujemy zachcianki grupy docelowej. Skupiamy się na zapewnieniu maksymalnej użyteczności produktu, tak aby klient wybrał nasze rozwiązanie, a nie rozwiązanie konkurencyjne. Takie podejście może doprowadzić do wyczerpania zasobów przed wprowadzeniem produktu na rynek. Jak temu zapobiec?

Czytaj więcej

Jak i po co tworzyć User Stories.

Kasia Wolska on 4 lipca 2017

User stories to krótki opis cech i właściwości systemu, które wyrażane są przez potrzebę użytkownika. Wykorzystuje się je w procesach developmentu produktu, w ramach tzw. metodyki Agile (zwinnej) do określenia funkcji i wytwarzanej wartości dla użytkownika. User stories powstają jako efekt współpracy pracy pomiędzy klientem, określającym wymagania i wizję produktu, a zespołem projektowym agregującym i weryfikującym informacje.

Czytaj więcej
Check Appchance web and mobile app services