Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI APPCHANCE

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu appchance.pl zamieszczonego na stronie www.appchance.pl (dalej  „Serwis”) jest Spółka „Appchance” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa(dalej: My). Nasza siedziba mieści się w Poznaniu, przy ul. Matejki 46/5. Możesz się z nami skontaktować piszą do nas również na adres contact@appchance.com lub dzwoniąc na numer telefonu +48 575 419 123.

Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania Waszej prywatności, w szczególności dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i w związku z tym przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu z pełnym uwzględnieniem zasad w obowiązujących przepisach prawa, w tym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, NA JAKIEJ PODSTAWIE ORAZ JAK DŁUGO Z NICH KORZYSTAMY?

Dane osobowe które nam powierzasz to: imię, nazwisko, adres e-mail, firma w której pracujesz, Twoje stanowisko, numer telefonu, adres IP

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. odpowiedzi na Twoje pytanie zadane w formularzu kontaktowym lub sporządzenie wyceny zamówienia – wówczas przetwarzamy twoje imię i nazwisko, adres e-mail, a także inne dane które nam przekażesz w celu realizacji usługi. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie uzyskanej na podstawie zawartej umowy (regulaminu) to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który został przez Ciebie zaakceptowany. Dane te będziemy przetwarzać dopóki nie odpowiemy na Twoje pytanie lub oświadczysz, że nie chcesz byśmy się nim już zajmowali. Dane będziemy przetwarzać maksymalnie tak długo dopóki nie upłynie okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. wysyłanie audiobooków, e-booków lub innych informacji które oferujemy, może się to również łączyć z wysyłaniem do Ciebie pytania o to czy podobały Ci się przesłane materiały, a także informacje o nowych treściach z którymi możesz się zapoznać lub pobrać – w tym celu przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail. Dane te przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany (to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego (wysyłanie naszych informacji marketingowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki nie zrealizujemy naszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w związku z naszym uzasadnionym interesem prawnym.
 3. wysyłanie newslettera,- do tego celu przetwarzamy Twój e-mail oraz imię i nazwisko, W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody, przy zapisywaniu się do newslettera (to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – RODO.. Będziemy je przetwarzać dopóki nie cofniesz udzielonej zgody. Możesz w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Wystarczy, że w odpowiedniej zakładce odznaczysz zgodę na jego otrzymania. Będziemy je przetwarzać dopóki nie cofniesz udzielonej zgody.
 4. Prowadzenia rozmowy przez chat, do tego celu potrzebujemy Twoje imię i nazwisko, a także adres e-mail, byśmy mogli się z Tobą skontaktować w przypadku gdy nas tam nie zastaniesz , a także inne dane które nam przekażesz w celu realizacji usługi. Dane te przetwarzamy na podstawie Twojej zawartej umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany (to jest na podstawie art. 6 ust 1 lit b – RODO) lub na podstawie Twojej zgody (to jest na podstawie art. 6 ust 1 lit a – RODO).

Dane będziemy przetwarzać maksymalnie tak długo dopóki nie upłynie okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W toku naszej współpracy podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku ich braku możemy nie zrealizować świadczenie usług. Realizacji zamówienia, czy utrzymywanie Twojego konta w Serwisie.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez:

 • Naszych pracowników, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem prawidłowego wykonywania swoich obowiązków oraz pod kątem przetwarzania danych osobowych;
 • fimrę Jan Dembicki VIPserv.org z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hery 25B/53; 01-597 Warszawa, który świadczy nam usługi hostingowe;
 • firmę Google LLC z siedzibą w USA, przy Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, która dostarcza nam usługi poczty elektronicznej;
 • Firma The Rocket Science Group LLC, z siedzibą w USA, Atalancie 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 – która udostępnia nam program Mailchimp w celu obsługi mailingu;
 • Firma Linkedin Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii, przy Wilton Place, Dublin 2 za pośrednictwem której prowadzimy z Wami komunikację.
 • Firma Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, przy Grand Canal Square 4, Dublin 2 za pośrednictwem której prowadzimy z Wami komunikację.
 • Firma LiveChat Software z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 47; 53-033 Wrocław, za pośrednictwem której prowadzimy z Wami rozmowę online;
 • Firma Future Simple Inc. z siedzibą w USA, przy 850 Shoreline Blvd (BASE CRM), która dostarcza nam rozwiązanie informatyczne dzięki któremu świadczymy usługi na Waszą rzecz, tzn. tworzymy oferty, a także analizujemy dane w celu personalizacji informacji handlowych.  
 • Typeform S.L. z siedzibą w Hiszpanii, przy ulicy Carrer Bac de Roda, 163, 08018 w Barcelonie za pośrednictwem, którego zbieramy zapytania ofertowe.

Przetwarzamy również zbiorczo dane statystyczne pochodzące np. z Twojego  zachowania na naszej stronie, lecz nie zawierają one informacji na podstawie których możemy Cię zidentyfikować. Do tego celu korzystamy także z firm:  

 • Google Inc. (Google Analytics) w celach analitycznych
 • Google Ireland Ltd (Google Adwords) Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi,
 • Firma Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, przy Grand Canal Square 4, Dublin 2 Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi,
 • Yandex Metrica w celach analitycznych

Jak wynika z powyższego zestawienia współpracujemy z niektórymi firmami mającymi siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (The Rocket Science Group oraz Future Simple Inc.). Jednakże z tymi firmami zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, a firmy te znajdują się na liście podmiotów certyfikowanych przez Komisję Europejską (widnieją na liście programu Privacy Shield).  

JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługują ci następujące prawa, które możesz wobec nas zrealizować, możesz:

 1. uzyskać informację czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak to w jakim celu, jakie kategorie danych przetwarzamy, na jakiej podstawie i jak długo będziemy je przetwarzać, poinformujemy Cię również komu te dane udostępniamy;
 2. żądać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, możesz nas poprosić również o przeniesienie Twoich danych do dowolnego podmiotu. W takich przypadkach napisz do nas na adres e-mail: marketing@appchance.com w celu przedstawienia swojego żądania.
 3. żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku gdy:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wniesiesz sprzeciw o którym mowa w pkt. 7, a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione Nasze podstawy przetwarzania lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądać, jeżeli według Ciebie Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe, ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia przez Nas Twojego żądania sprostowania danych.
 5. cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę, na przetwarzanie danych osobowych gdy z nich korzystamy na podstawie Twojej zgody;
 6. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa;
 7. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania, o ile nie będziemy mieli do tego innych podstaw.
 8. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam zostały przez Ciebie podane, masz również prawo żądać abyśmy przesłali te dane innemu administratorowi jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 9. żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:
 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych zaprzestaniemy ich przetwarzania;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 4. wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych– wówczas przestaniemy przetwarzać te dane do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Postanowienia końcowe   

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania przez Ciebie z Naszego Serwisu.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sugerujemy, abyś każdorazowo po przejściu na inne strony, zapoznał się z ich polityką prywatności i sposobem w którym przetwarzane są dane osobowe.
 3. Przechowujemy Twoje dane osobowe w sposób bezpieczny i poufny, zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 4. Polityka prywatności jest udostępniana nieodpłatnie i można się z nią zapoznać nieprzerwanie w naszym Serwisie w sposób umożliwiający odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, które będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej appchance.pl
 5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Appchance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Matejki 46/5,
60 – 767 Poznań
telefon: +48 575 419 123